PAIKALLISET

Paikalliset – Báikkálaččat – Lokala – Einheimische – Lokale Bevolking – Natif – Local

Paikalliset

Tämä on matka Utsjoelta Brysseliin. EU:n pohjoisimmasta pisteestä Keski-Eurooppaan. Matkalla tavataan ihmisiä ja ihaillaan maisemia – ja muutetaan ne valokuviksi. Kuviksi, joissa tavallisia ihmisiä irroitetaan arjestaan valokuvaajan taustan eteen sellaisina kuin he juuri sillä hetkellä olivat ja maisemiksi, millaisina heidän lähiympäristönsä luonto valokuvaajan silmin silloin näytti.

Matkalla vieraillaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa sekä Belgiassa. Tammikuussa, matkan alkaessa Suomen lapissa on juuri loppunut kaamos ja talven pimeys alkaa kääntyä valoisampaan suuntaan. Matkan loppuessa Keski-Euroopassa kevät osoittaa jo ensimmäisiä merkkejään.

Locals

This is a trip from Utsjoki, Finland to Brussels. From the northernmost point of EU to Middle Europe. In this trip I meet people and enjoy the scenery –  change them into photographs. Pictures where ordinary people are taken out of their everyday life to a scene by a photographer just the way they are in that moment and the scenery of their close environment, the nature, looked seen through the photographer’s eyes at that moment.

On this trip I visit Finland, Sweden, Denmark, Germany, Holland and Belgium. In the year of 2017 January to February I travelled from Finnish Lapland to Southern Sweden and in March to April 2018 I´ll be going from Southern Sweden to Middle Europe.

Lokala

Det här är en resa från Utsjoki till Bryssel. Från EU:s nordligaste punkt till Mellaneuropa. Under resan träffar vi människor och beundrar landskap – och förvandlar dem till fotografier. Till bilder där vanliga människor frigörs från sin vardag sådana de var just då framför fotografen och där landskapets natur i näromgivningen ses i den stunden med fotografens ögon.

Under resan besöker vi Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland samt Belgien. Då resan inleds i januari har mörkertiden, kaamos, tagit slut i Finland i Lappland och vintermörkret ersätts av ljusare
dagar. Våren visar redan sina första tecken då resan slutar i Mellaneuropa.